Can Ceret (H***)

El Molí (H*)

C/ Mar, 1

Tel. 972 550 433

Fax 972 520 808

Info@canceret.com

www.canceret.com

Reg. HG-002205

Ctra. de la Platja, 3

Tel./Fax 972 520 069

info@hotelelmoli.com

www.hotelelmoli.com

Reg. HG-001423

El Pescador (H*)

La Masia

C/ Sant Pere, 12

Tel. /Fax 972 550 334

http://www.e-raquels.com

Reg. HG-002140

C/ Sant Sebastià, 55

Tel. 972 520 308

Mbl. 686 470 343

hotellamasia@gmail.com

Reg. HG-001577